Project

Bepalen van het grondwaterpotentieel en grondwater voedings- en afvloeisystemen in West Oromiya, Ethiopië

Code
01W06021
Looptijd
01-10-2021 → 30-09-2026
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Hydrogeology
  • Engineering and technology
    • Water resources management
    • Water supply and demand
    • Hydrodynamics
Trefwoorden
grondwaterexploitatie grondwatermodelling grondwaterpotentieel grondwatervoeding en -afvloei
 
Projectomschrijving

Grondwater is een belangrijke waterbron voor ontwikkeling. In Ethiopië zijn zowel kwantiteit als kwaliteit van grondwater sterk bedreigd. Het doel van de studie is het grondwaterpotentieel van Jimma en Buno Bedele zones te bepalen. Primaire en secundaire data worden verzameld.Terreinwerk, labo-analysen en gegevensverwerking worden uitgevoerd. Een grondwaterstromingsmodel met MODFLOW wordt ontwikkeld. De integratie van deze elementen levert het mechanisme om grondwaterpotentieel en –exploitatie te bepallen.