Project

Combinatie van hydrothermische carbonisatie en biogasproductie voor de valorisatie van pluimveemest in Cuba