Project

Causale besluitvorming in observationele HIV/AIDS studies.

Code
01W05221
Looptijd
01-10-2021 → 30-09-2026
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Statistics
  • Medical and health sciences
    • Biostatistics
    • Epidemiology
Trefwoorden
Causale gevolgtrekking HIV observationeel onderzoek
 
Projectomschrijving

De gerandomiseerde gecontroleerde studie is de gouden standaard om de effectiviteit van gezondheidsgerelateerde programma's (interventies) te evalueren, maar is vaak niet haalbaar of te beperkend. Er is daarom vraag naar causale besluitvorming op basis van observationeel onderzoek. Gemotiveerd door HIV-onderzoek, beoogt deze studie methodologische technieken te ontwikkelen voor gezondheidswerkers die causale effecten willen inschatten op basis van observationele gegevens.