Project

Beoordeling van de Werkzaamheid van Bio-controlepreventie in Maïs om de Humane Blootstelling aan Mycotoxinen in Tanzania te Verminderen

Looptijd
01-10-2021 → 30-09-2026
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Environmental health and safety
    • Spectrometry
    • Mycology
Trefwoorden
blootstellingsbeoordeling biocontrole mycotoxinen biomonitoring
 
Projectomschrijving

Het gebruik van atoxigene Aspergillus species, werkzaam door competitieve exclusie van toxigene schimmels, is een veelbelovende biocontrole strategie om aflatoxinen in maïs te reduceren. Tot op heden is er geen onderzoek verricht naar het secundaire metabolieten-profiel van deze zogenaamde atoxigene Aspergillus species en de potentieel gunstige productie van fumonisinen door Fusarium species. Bovendien is de directe vergelijking van de mycotoxinen-contaminatie, behandeld met biocontrole en niet-behandelde maïs, nooit uitgevoerd. Om deze reden zal uitgaande van een case-control studie het risico bij mensen beoordeeld worden door de analyse van multi-mycotoxine biomerkers in zowel urine als plasma in 10 Tanzaniaanse dorpen.