Project

Bepaling van bodemfysische parameters via afstandswaarneming en hydrologische modellering

Looptijd
01-01-2008 → 31-12-2012
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Physical geography and environmental geoscience
Trefwoorden
afstandswaarnemingen hydrologisch modelleren data assimilatie
 
Projectomschrijving

Afstandwaargenomen bodemvochtwaardenzullen berekend worden aan de hand van multitemporele (wekelijkse) en multifrequentie (L, C en X banden) radardata, waardoor dus informatie over het bodemvochtprofiel beschikbaar is. Deze informatie zal gebruikt worden in een hydrolisch model om de bodemfysische paramters welke aanleiding geven tot dit profiel te inverteren. Dit zal gebeuren aan de hand van een Kalman filter.