Project

Ondersteuningsprogramma IFG-SG-VGV - Een programma gericht op de verbetering van de identificatie, de behandeling/begeleiding en doorverwijzing van slachtoffers van intrafamiliaal geweld, seksueel geweld en vrouwelijke genitale verminking

Code
160Z05623
Looptijd
01-01-2023 → 31-12-2024
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • General diagnostics
  • Geriatrics
  • Gynaecology
  • Emergency medicine
  • Pediatrics
  • Behavioural sciences
  • Psychotherapy
  • Health management
  • Hospital science and management
Trefwoorden
huiselijk geweld intrafamiliaal geweld seksueel geweld vrouwelijke genitale verminking ziekenhuizen trauma
 
Projectomschrijving

Gezien de bijzonder hoge prevalentie van seksueel en intrafamiliaal geweld alsook vrouwelijke genitale verminking in België is de kans reëel dat elke zorgverlener werkzaam binnen een ziekenhuis regelmatig in contact komt met slachtoffers van seksueel en intrafamiliaal geweld alsook met vrouwelijke genitale verminking. Bijgevolg is het noodzakelijk dat elk van deze zorgverleners over de basiscompetenties beschikt om geweld beter te identificeren, de nodige slachtoffergerichte zorg te verlenen en/of te verwijzen naar gepaste eventueel gespecialiseerde zorg en dit voor slachtoffers maar ook alle andere betrokkenen zoals de steunfiguren en plegers. Dit ondersteuningsprogramma heeft dan ook als doel de identificatie, de behandeling/begeleiding en doorverwijzing van slachtoffers van intrafamiliaal geweld, seksueel geweld en vrouwelijke genitale verminking te verbeteren en dit bekeken vanuit een globaal holistisch en slachtoffergericht interdisciplinair zorgtraject. Het programma bestaat uit een pijler opleiding, een pijler instrumentontwikkeling en een pijler communicatie en sensibilisering.

Het programma richt zich tot zorgverleners alsook ondersteunend personeel in alle Belgische ziekenhuizen. Echter, om zorgverleners in een globaal holistisch en slachtoffergericht interdisciplinair zorgtraject voor slachtoffers en steunfiguren te versterken, zullen de verschillende programmaonderdelen ook opengesteld worden voor zorgverleners uit de 1ste lijn (huisartsen, thuisverpleging,…) die voor verwijzing naar de ziekenhuizen kunnen zorgen of zich in de nazorg situeren.