Project

Ontwikkelingsovereenkomst Staat van het Nederlands

Looptijd
01-01-2016 → 31-12-2017
Financiering
Middelen door bilaterale samenwerking (privé en stichtingen)
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Catalysis and reacting systems engineering
  • Chemical product design and formulation
  • General chemical and biochemical engineering
  • Process engineering
  • Separation and membrane technologies
  • Transport phenomena
  • Other (bio)chemical engineering
Trefwoorden
Staat van het Nederlands
 
Projectomschrijving

Op vraag van haar overheden wil de Taalunie een meetinstrument laten ontwikkelen om de positie van het Nederlands in diverse maatschappelijke domeinen in kaart te brengen en op te volgen in de tijd. Op basis van de resultaten kan zo nodig gericht beleid worden ontwikkeld om de positie van het N ederlands in de onderzochte maatschappelijke domeinen te behouden of te versterken. Op die manier kan de Taalunie eraan bijdragen dat het Nederlands een levendige en aantrekkelijke taal blijft die in alle maatschappelijke domeinen wordt gebruikt.