Project

Optimalisatie van huidkankerscreening in de algemene bevolking: kan een op artificiële intelligentie gebaseerde smartphone-app helpen bij de preselectie van huidletsels voor dringend medisch advies?

Code
3G0B1122
Looptijd
01-01-2022 → 31-12-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Cancer diagnosis
    • Cancer prevention
    • Dermatology
    • Preventive medicine
Trefwoorden
gezondheids-apps - medisch apparaat screening op huidkanker - vroege detectie van huidkanker kunstmatige intelligentie en klinische validatie textuuranalyse en radiomica stralingsrisico computerondersteunde detectie
 
Projectomschrijving

Huidkanker is de meest voorkomende kanker en de incidentie zal de komende Jaren blijven stijgen. Vroegtijdige opsporing is belangrijk voor een optimale genezingskans van de patient. Personen met een hoog risico op huidkanker worden dermatologisch opgevolgd. Een aanzienlijk aantal huidkankers ontwikkelt zich echter in de algemene populatie met laag individueel risico per persoon. De vraag is hoe men hier een vroegtijdige opsporing kan bekomen. Systematische huidkanker screening in de bevolking is niet kosten-effectief. Voortgaand op eerder onderzoek starten we een triage raadpleging voor personen met 1 à 2 zorgwekkende letsels: veranderende moedervlek, opvallende moedervlek, nieuwe moedervlek bij volwassene, niet-genezend letsel, letsel na advies van een arts. In deze setting werden 13% huidkankers gedetecteerd waaronder 4% melanomen. Dit is minstens 6 tot 8 maal hoger dan in conventionele screeningprogramma's voor huidkanker. De reden is dat er hier een voorselectie wordt gedaan van verdachte letsels. Deze letsel-gerichte screening kan een manier zijn om huidkankerscreening in de algemene bevolking (meer) kosteneffectief te maken. In deze studie zullen we onderzoeken of een app (Skinvision) kan helpen bij selectie van letsels voor dringend medisch advies. Hoewel deze app een CE markering heeft is en reeds wordt gepromoot voor het brede publiek, is de klinische waarde in de dagelijkse praktijk onvoldoende onderzocht en is er nood aan onafhankelijk onderzoek.