Project

Een vergelijkende studie van het CP-domein in Kleinaziatisch Grieks: van veldwerk tot cartografie.

Looptijd
01-10-2013 → 30-09-2017
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Language studies
    • Linguistics
    • Literary studies
Trefwoorden
Kleinaziatisch Grieks CP-domein cartografie
 
Projectomschrijving

Dit project zal, gebruikmakend van de cartografische benadering tot generatieve syntax, de compositie van de CP-laag van Farasiot en Kappadocisch (twee Kleinaziatisch Griekse varianten) verkennen, i.e. de pre-subject positie, die verschillende types conjuncties heeft, getopicaliseerde en gefocuste constituenten, en vraagmarkeringen. De analyse wordt gebaseerd op opnames van spontane spraak, aangevuld met ontlokte data gebaseerd op de intuities van sprekers.