Project

Werkpakket: Dierenwelzijnsscoring voor ratten en muizen voor verschillende bestrijdingsmethoden

Looptijd
01-05-2020 → 30-06-2020
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural animal welfare
Trefwoorden
Dierenwelzijn
 
Projectomschrijving

De Onderzoeksgroep Ethologie en Dierenwelzijn ontwikkelt voor het COHBRAM (COde van goede praktijk voor de Humane Bestrijding van RAtten en Muizen) project van INBO een dierenwelzijnsscoring voor ratten en muizen voor verschillende bestrijdingsmethoden. Het COHBRAM project in opdracht van de Dienst Dierenwelzijn Vlaanderen, wil het grote publiek en de professionals beter informeren over de humane bestrijding van ratten en muizen in Vlaanderen.