Project

Naar veerkrachtige - op gekruiste rassen gebaseerde - melkveehouderijsystemen in Noord-Ethiopië: een evaluatie op basis van een fysiologisch energie-allocatiemodel om geschikte selectiedoelen en rantsoenmanagement te bepalen