Project

Naar veerkrachtige - op gekruiste rassen gebaseerde - melkveehouderijsystemen in Noord-Ethiopië: een evaluatie op basis van een fysiologisch energie-allocatiemodel om geschikte selectiedoelen en rantsoenmanagement te bepalen

Code
01W04216
Looptijd
01-10-2016 → 30-09-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural animal husbandry
    • Agricultural animal nutrition
    • Agricultural animal production not elsewhere classified
Trefwoorden
Negatieve energiebalans (NEB) Kruisingen kleine veehouders Voederschaarste
 
Projectomschrijving

De introductie van Holstein-Friesian genetisch materiaal wordt vaak voorgesteld als oplossing om in de hoge melknoden in tropische gebieden te kunnen voorzien. Deze ‘gespecialiseerde genotypes’ zijn echter vooral aangepast aan “doorsnee”omgevingen en zouden kunnen lijden onder seizoensgebonden variatie in voederkwaliteit en -beschikbaarheid vooral tijdens de vroege lactatieperiode. Waarnemingen op de boerderij, gecontroleerde experimenten en model simulaties worden gecombineerd om inschattingen te maken m.b.t. het effect van specifieke selectiedoelen versus of in combinatie met strategieën op basis van rantsoenaanpassingen