Project

Geïntegreerde golflengte-afstembare optische parametrische oscillator en verwante componenten gebaseerd op tweede-orde niet-lineaire effecten in hoog indexcontrast amorf siliciumnitride-gebaseerde golfgeleiders.