Project

Meer snelle en accurate identificatie van ( zoönotische ) Salmonella serotypes onderworpen aan een officiële controle bij pluimvee en varkens