Project

De rol van NO/cGMP en alternatieve reactiewegen in inflammatoire shock

Code
3G093810
Looptijd
01-01-2010 → 31-12-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Systems biology
Trefwoorden
inflammatoire shock
 
Projectomschrijving

In dit project wordt gepoogd een beter inzicht te verwerven in de mechanismen van inflammatoire shock, in het
bijzonder sepsis en verwante syndromen. Een aantal observaties stelt het klassieke paradigma omtrent de rol
van NO in sepsis in vraag. : in dit project wensen we verder de rol van NO en alternatieve vaatverwijdende
reactiewegen in inflammatoire shock te ontrafelen. Meer bepaald wensen we:
1/ de factoren te identificeren die bepalend zijn voor het feit dat NO vrijstelling al dan niet hemodynamische
effecten zal hebben.
2/ te bepalen welke NO onafhankelijke factoren, meer bepaald ROS, belangrijk zijn in inflammatoire shock
3/ de rol van de NO receptor, soluble guanylaatcyclase (sGC) in shock te bepalen.
4/ de relatie tussen (inhibitie) van vasorelaxatie en weefselperfusie in shock te bepalen
In het project wordt uitgebreid gebruik gemaakt van telemetrie om de hemodynamische veranderingen in kaart te brengen.