Project

AntiFUNzymes II

Acroniem
AntiFUNzymes II
Code
F2020/IOF-StarTT/067
Looptijd
01-09-2020 → 31-08-2022
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural plant breeding and biotechnology
Trefwoorden
enzym schimmel
 
Projectomschrijving

AntiFUNzymen vormen een nieuw concept van enzym-gebaseerde antimicrobiële agentia met een duaal werkingsmechanisme gericht op ziekteverwekkende schimmels. Dit project bouwt verder op een eerder aangetoonde, technische proof-of-concept studie (ConcepTT) waarin deze duale werking van AntiFUNzyme cocktails werd aangetoond in een tomaten-Botrytis cinerea modelsysteem. We willen dit concept verder onderbouwen door engineering van AntiFUNzyme complexen, door het evalueren van hun efficiëntie in meer realistische scenario’s van gewasbescherming en door het concept uit te breiden naar een breder panel van plant, dier en mens infecterende schimmels. Dit project past binnen de valorisatieobjectieven van het UGent One Health platform. Deze data zullen gebruikt worden om de patent claims te versterken en te verbreden en om het valorisatiepotentieel te vergroten.