Project

Onderzoek naar de rol van NO en sGC bij bloeddrukregulatie, en naar de mechanismen van bloeddrukval tijdens inflammatoire shock.