Project

Modulair systeem om alledaagse voorwerpen te instrumenteren voor versnelling van robotisch leren