Project

Bankbusters: Onderzoek en ontwerp van schorherstel door nuttig hergebruik van zachte gebaggerde sedimenten

Code
179O04521
Looptijd
01-05-2021 → 30-04-2025
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Hydraulic structures
    • Coastal and estuarine hydraulics
    • River engineering
Trefwoorden
oeververdediging schorherstel estuaria tijrivieren
 
Projectomschrijving

Het algemene doel van het project is het versterken en vergaren van kennis met betrekking tot ecosysteem processen, de randvoorwaarden daaromtrent en het hergebruik van gebaggerd materiaal, om het herstel van geërodeerde schorren te faciliteren en lokale ecosysteemdiensten te verbeteren. Het innovatief karakter ligt in de integratie en verstrengeling van biologische en technologische aspecten. Het onderzoeksgebied van dit project bevindt zich in een hoogdynamisch, risicovol, complex en ecologisch gevoelig gebied: nl. een erosieve natuurlijke rivieroever onder invloed van het getij.

De kennispartners zullen hun faciliteiten en expertise in ecosysteem management en hydrodynamica inzetten om onderzoeksvragen met betrekking tot de randvoorwaarden van een dergelijke hoogdynamische omgeving te beantwoorden. De industriële partners zullen een zogenaamde DRECO (Dredged Ecological Compartment) ontwerpen, rekening houdend met nieuwe technieken en procedures voor behandeling, installatie en ontwatering van zacht gebaggerd materiaal.

 

De randvoorwaarden, procedures en prototypes zullen experimenteel getest en gevalideerd worden in gecontroleerde omstandigheden en door middel van een proef in natuurlijke omstandigheden (pilot test).