Project

Impact van droogte op kruidlaag gemeenschappen in gefragmenteerde gematigde bossen in Europa

Code
1221523N
Looptijd
01-10-2022 → 30-09-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Climate change
  • Community ecology
  • Conservation and biodiversity
  • Ecosystem services
 • Agricultural and food sciences
  • Forest protection
Trefwoorden
bosversnippering
 
Projectomschrijving

In gematigde bossen vindt men de grootste plantendiversiteit terug in de kruidlaag. Het behouden en herstellen van deze diversiteit is cruciaal voor het in stand houden van de ecosysteemdiensten die door bossen worden geleverd. In dit project wil ik het interactieve effect van droogte en fragmentatie op de kruidlaag gemeenschappen bestuderen. De voorbije decennia werden gekenmerkt door een ongezien hoge frequentie van extreme droogtes. Het bladerdek kan dergelijke klimaatextremen bufferen en een geschikt microklimaat creëren voor de kruidlaag. Bosfragmentatie vergroot echter het relatieve aandeel bosranden, waar minder microklimaatbuffering optreedt. Daardoor verwacht ik dat fragmentatie de negatieve impact van droogtestress op de kruidlaag kan versterken. Eerst zal ik dit testen aan de hand van vegetatieheropnames na een extreem droog decennium (2012-2023), in bosjes die variëren in oppervlakte, langs een latitudinale droogte-gradiënt. Vervolgens zal ik onderzoeken hoe planten verschillen in hun droogtegevoeligheid onder een verschillend microklimaat langsheen gradiënten van bosrand tot kern in Europa. Ten slotte zal ik een in situ multifactorieel experiment uitvoeren, waarbij opwarmings- en droogtebehandelingen worden toegepast op kruidlaag gemeenschappen. Uiteindelijk zal dit project een wetenschappelijke basis leggen om de kruidlaag diversiteit in gefragmenteerde landschappen te bevorderen en te behouden, zelfs onder de verwachte verdere toename van extreme droogtes.