Project

Netwerkevolutie, marktcompetitie en rendemenstverbetering in de luchtvaart hub markt: case studies in the luchtvaartnetwerk van de VS

Looptijd
01-03-2012 → 31-08-2013
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Economic geography
  • Human geography
  • Recreation, leisure and tourism geography
  • Urban and regional geography
  • Other social and economic geography
Trefwoorden
luchtvaart hub markten luchtvaarttransport speltheorie gewogen complex netwerk rendement
 
Projectomschrijving

Dit onderzoek verkend de aard en ontwikkeling van luchtvaartnetwerken door middel van de theorie van het gewogen complex netwerk. De vorming van de huidige luchtvaartnetwerken is grotendeels het gevolg van marktconcentratie. Vervolgens worden de marktstructuur en -competitie in de luchtvaartindustrie bestudeerd. Tenslotte worden de relaties tussen netwerkstructuur, marktcompetitie en het rendement, dat de winstgevendheid van een luchtvaartmaatschappij weergeeft, statistisch onderzocht.