Project

Benchmarken van dissimilatorische nitraatreductie: focus op nitraatverdeling en productie en distikstofoxide in Firmicutes.