Project

PERSUADE-2: Experimenteel onderzoek naar een toekomstig duurzaam gebruik van artificiële harde substraten in de Noordzee

Acroniem
PERSUADE-2
Code
12K02318
Looptijd
01-04-2018 → 15-12-2021
Financiering
Federale middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Law
Trefwoorden
Noordzee harde substraten
 
Projectomschrijving

Kustgebieden worden in toenemende mate beïnvloed door een mengeling van wereldwijde en lokale druk. Wereldwijd is wereldwijde kans, inclusief de combinatie van zowel opwarming als verzuring, een bekend fenomeen. Volgens het business-as-usual scenario van IPCC zal de zeewatertemperatuur met 3 ° C zijn gestegen en zal de pH tegen het einde van de eeuw met 0,3 eenheden zijn gedaald. Onderzoek naar de effecten van dergelijke veranderingen heeft uitgewezen dat zowel de interactie tussen voedsel en web als de nutriëntenkringloop worden beïnvloed. Hoewel opwarming en pH-verlaging voornamelijk effecten zijn die worden gemeten in de waterkolom, is er groeiend bewijs dat organismen in sedimenten en ook sedimentaire processen worden beïnvloed.