Project

Macrocyclische lactone resistentie in de runderlebmaag-nematode Ostertagia ostertagi