Project

Duurzame aquacultuur in de grensregio Vlaanderen- Nederland

Code
41V06709
Looptijd
01-09-2008 → 28-02-2014
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Fisheries sciences
Trefwoorden
duurzame aquacultuur
 
Projectomschrijving

Dit project heeft de ambitie om de Aquacultuursector uit te bouwen tot een duurzame economische activiteit in de grensregio. Dit tracht het te doen door onderzoek te voeren naar de mogelijkheden voor een duurzame kweek van schelpdieren en vissen en voor de teelt van zilt groenten, met het oog op een verdere commercialisering van duurzame teelttechnieken. Ook het opleiden van toekomstige ondernemers en het oplossen van vragen uit de sector maken deel uit van het project.