Project

Kwaliteits- en effectiviteitsbeoordeling van fosforhoudende meststoffen teruggewonnen uit gemeentelijk afvalwater.

Looptijd
18-09-2021 → 17-01-2022
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Environmental management
 • Engineering and technology
  • Recycling
  • Algae biotechnology
 • Agricultural and food sciences
  • Agrochemistry and fertilisers
Trefwoorden
Fosforhoudende meststoffen as van zuiveringsslib struviet ijzerfosfaat microalgen fosforbeschikbaarheid fosforterugwinning efficiëntie van fosforgebruik chemische extractie alternatieve meststoffen nieuwe meetmethoden.
 
Projectomschrijving

Het ontbreken van een gestandaardiseerde methode voor de kwaliteitsbeoordeling van secundaire Pmeststoffen is een v/d sleutelfactoren die hun brede landbouwtoepassing beperken. Dit doctoraat richt
zich op het definiëren van protocollen voor monstervoorbereiding, het vergelijken van methoden om de beschikbaarheid van P te beoordelen overheen de tijd, P-dosis , groeimedium en chemische interacties, alsook bepalen v/d efficiëntie van alternatieve plant / bodem P-metingen.