Project

Beurs Inge Marrannes

Code
174N3406
Looptijd
15-10-2007 → 14-06-2008
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Public health care
Trefwoorden
simulatiemodellen milieucontaminanten humane blootstelling
 
Projectomschrijving

De doelstelling van het onderzoeksproject is: 1. het ontwikkelen van een geïntegreerd simulatiemodel om voor de Vlaamse bevolking de blootstelling aan milieucontaminanten via verschillende blootstellingswegen te bepalen (inhalatie van lucht, ingestie van bodem/huisstof, ingestie van voeding, niet-milieugebonden wegen) 2. het evalueren van het model aan de hand van een concrete gevalstudie (cadmium, dioxines of PCB's)