Project

Duurzame chemische processen voor de synthese van fijnchemicaliën

Code
3W000520W
Looptijd
01-01-2020 → 31-12-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Organic chemical synthesis
    • Organic chemistry not elsewhere classified
    • Sustainable chemistry not elsewhere classified
Trefwoorden
fijnchemicaliën
 
Projectomschrijving

De chemische industrie in Vlaanderen is op meerdere niveaus van groot belang. Het levert 10% van alle werkgelegenheid in Vlaanderen, is de thuisbasis de grootste petrochemische cluster in Europa en is de hoofdlocatie van 10 van de 20 beste chemische bedrijven ter wereld. De de chemische industrie staat voor min of meer 50% van alle R & D-uitgaven in Vlaanderen en voor 30% van alle industriële investeringen in België. Vlaanderen ligt in het hart van het Antwerpen-Rotterdam-Rijn-Ruhrgebied, Europa's sterkste industriële megacluster met 80% voor de koopkracht van Europa binnen een straal van 800 km (Flanders Investment & Trade). Onlangs zijn er enkele grote investeringen gedaan. In 2017 heeft Kaneka haar toekomst in de regio versterkt door de aankondiging van een investering van 34 miljoen EUR in een derde productielijn van gemodificeerd siliconen (MS) polymeer in de fabriek in Westerlo. Borealis investeert 1 miljard euro voor de bouw van een nieuwe propyleenfabriek in Antwerpen. Het Britse chemieconcern INEOS zal fungeren 3 miljard euro in de uitbreiding van zijn lokale chemische fabriek, die de grootste chemische investering in Europa van het verleden vertegenwoordigt twee decenia. Het hoogtepunt van de investering is een ethaangaskraker, een van de grootste ter wereld.

Het hoeft niet gezegd te worden dat chemisch onderzoek een sleutelgebied is in Vlaanderen, en dat duurzaamheid in de chemische sector cruciaal is voor een zeer dichtbevolkte regio. Bovendien is het essentieel om onze chemische productie te blijven innoveren om te blijven bestaan concurrerend in vergelijking met opkomende (en reeds bestaande) industriële machten zoals China, India, Brazilië en Indonesië. Inderdaad, Azië de chemische productie heeft die van de rest van de wereld al overtroffen. Hieraan bijdragen is China verreweg de grootste chemische stof producent in verkoop. Bovendien is de groei van de wereldeconomie de afgelopen jaren vertraagd. Over het algemeen zakelijk de investeringen zijn zwak, de grensoverschrijdende handel in goederen en diensten neemt af en de fysieke goederen blijven deflatoir drukken. Daarom blijven de groeivooruitzichten voor Europa niet rooskleurig, aangezien de vraag zwak blijft. In deze context, Vlaanderen moet zich bewust zijn van de veranderende wereld en investeren in onderzoek en innovatie. De Europese Commissie ontwikkelt nu het programma Horizon Europa om de nodige interne veranderingen te stimuleren "een slimme, duurzame en inclusieve economie creëren". De ontwikkeling van nieuwe technologieën om chemicaliën duurzaam te produceren manier zal een belangrijk punt zijn om de Europese chemische industrie in een sterke positie te houden. Als Vlaanderen een belangrijke rol wil behouden in de Europese chemische industrie zal het concurrerende instrumenten moeten ontwikkelen om een ​​efficiëntere en duurzamere productie mogelijk te maken. De visie en het creëren van nieuwe mogelijkheden;

Het is cruciaal voor de academische gemeenschap in Vlaanderen om kennis op te bouwen en een duurzaam technologieplatform te ontwikkelen voor de transitie naar een duurzamere industrie. Dit voorstel betreft een voortzetting van de wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap voor de duurzame productie van fijnchemicaliën en past dus direct in dit plaatje. Een gemeenschap voor wetenschappelijke uitwisseling en samenwerking is essentieel, omdat het voor één onderzoeksgroep niet mogelijk is om te gaan met de vele en gevarieerde facetten van duurzaam chemie / technologie. Alleen door gezamenlijke stimulatie en teamwork kunnen de meest effectieve oplossingen worden gecreëerd om te helpen aanpakken de enorme uitdagingen die voor ons liggen. De duurzame productie van fijnchemicaliën (en bouwstenen voor polymeren) is een breed gebied dat omvat veel verschillende en verschillende onderzoeksgebieden, waaronder nieuwe synthetische methodologieën, (bio) katalyse, flowchemie, elektrochemie, fotochemie, hernieuwbare bronnen, nieuwe manieren van energieoverdracht en de combinatie van al deze technieken om het volledige productieproces te optimaliseren. Elk gebied heeft specifieke en deskundige apparatuur nodig, en dat vereist samenwerking en integratie. De verschillende onderzoeksgroepen die in deze wetenschappelijke gemeenschap zijn samengebracht, zijn elk wereldleider in een of meer gebieden van chemische duurzaamheid. Het belangrijkste idee van de onderzoeksgemeenschap is het vergroten van de interactie tussen de onderzoeksgroepen en om hun specifieke expertise te combineren om meer generieke duurzame benaderingen en processen te verkrijgen.

De voortzetting van een gemeenschapsbron; De voortzetting van een onderzoeksgemeenschap zal een forum bieden voor toekomstige samenwerking op het gebied van duurzaamheid en stimuleren diepgaande discussie over de integratie van onderzoeksgebieden. Er wordt naar gestreefd om gedetailleerde informatie van de chemische industrie te verkrijgen identificeer echte problemen die verband houden met processen die een grote ecologische en / of economische voetafdruk hebben. Deze aanpak ook vormt een aanvulling op de inspanningen die worden geleverd in het kader van Catalisti, het speerpuntcluster voor de chemische industrie in Vlaanderen. Het initiatief wordt nu verbreed door internationale topexperts op bepaalde gebieden van duurzame chemie en doet dat niet focus alleen op onderwerpen die direct industrieel moeten worden geïmplementeerd, maar richt zich ook op fundamenteel onderzoek dat leidt tot industrieel toepassing op langere termijn, wat een positieve invloed zal hebben op de ontwikkeling en de toepasbaarheid van duurzame chemie in onze regio. De werkgroep zal zowel de procesdimensie (Green Engineering) als een holistische uitbreiding van de Green overwegen Innovaties in de chemie. Bovendien biedt het extra mogelijkheden om promovendi en postdocs op te leiden door dit toe te staan direct contact met een bredere selectie van internationale experts, die hun denken en hun toekomstige loopbaan zullen helpen beïnvloeden. "Benign by Design" moet de plaats innemen van "end-of-pipe-oplossingen" voor duurzaamheidsproblemen.

Het oorspronkelijke doel van deze gemeenschap is het organiseren van internationale workshops over duurzame chemie om de resultaten te verspreiden van het onderzoek van de verschillende samenwerkende partners en het geven van trainingen over specifieke onderwerpen voor promovendi en postdocs van de Vlaamse gemeenschap (niet beperkt tot de partners van deze applicatie). Het doel is om hefboomwerking van de groepsactiviteiten mogelijk te maken door te linken naar bestaande netwerken die focussen op duurzaamheid, zoals het UGent Centrum voor Duurzame Chemie, de Internationale conferentie over hernieuwbare bronnen en bioraffinaderijen, het Belgische Merck Organic Chemistry Symposium over boete chemicaliën, het internationale Belgian Organic Synthesis Symposium (BOSS), het Global Green Chemistry Centers Network (G2C2) ... De interactie tussen de deskundige onderzoeksgroepen op specifieke gebieden van duurzame chemie leidt tot een concurrentievoordeel voor de Vlaamse chemische industrie en vormen een aanwinst voor jonge onderzoekers met ervaring in duurzame chemie.