Project

Genoomwijde screening naar gemethyleerde genen en microRNA's in neuroblastoom

Looptijd
01-01-2008 → 31-12-2010
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Genetics
  • Systems biology
 • Medical and health sciences
  • Molecular and cell biology
  • Morphological sciences
  • Oncology
  • Morphological sciences
  • Oncology
  • Molecular and cell biology
  • Morphological sciences
  • Oncology
Trefwoorden
neuroblastoom methylatie microRNA
 
Projectomschrijving

Het hoofddoel van dit project is het verwerven van inzichten in de epigenetische veranderingen die bijdragen tot het ontstaan en de progressie van neuroblastoom (NB). Hierbij beogen we de identificatie van genen en signaalwegen die verstoord zijn in de verschillende NB subtypes met bijzondere aandacht voor mogelijke druggable targets. Daarbij aansluitend zal aandacht gaan naar een verbeterde prognostische stratificatie voor NB patiënten en de selectie van NB patiënten die in aanmerking komen voor dergelijke nieuwe behandelingen.