Project

Renovatie voor Bijna Energie Neutrale (rij)woningen private huur

Acroniem
RenBEN
Code
179P07014
Looptijd
01-09-2014 → 31-08-2017
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Building engineering
Trefwoorden
(rij)woningen
 
Projectomschrijving

Aan de hand van 3 groepen rijwoningen (3x10) wordt een nieuwe, geïntegreerde BEN (Bijna EnergieNeutraal)-renovatieaanpak(scorecard) getest met als centrale ambitie de renovatiedynamiek in het slechtste segment van rijwoningen -deze in private huur- vlot te trekken. Het geheel van energetisch-technische, financieel-juridische en sociaal-maatschappelijke barrières wordt in de proefprojecten onder leiding van "renovatiebegeleiders" in een geïntegreerde beweging aangepakt, ondersteund door gespecialiseerde bouwpartners, de Universiteit Gent, het netwerk van beleidspartners binnen "Warmer Wonen" en partners met aanvullende specialiteiten