Project

Menselijke aanpassing in klimatologisch marginale milieus in Syrië en Jordanië van het late vijfde tot het derde millennium voor Christus.