Project

David, onze Orpheus. Receptie, herschrijvingen en adaptaties van de psalmen in Byzantijnse poëzie.

Acroniem
David, our Orpheus
Code
3G0E3918
Looptijd
01-01-2018 → 31-12-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
Byzantijnse poëzie
 
Projectomschrijving

De Psalmen, die een belangrijk corpus van bijbelse poëtische teksten zijn, hebben de hele geschiedenis van beïnvloed
Europese literatuur en religieuze cultuur. Vroeg-christelijke en Byzantijnse lezers erkenden het
poëtische kenmerken van de Psalmen en psalm (dat wil zeggen de praktijk van het zingen van de Psalmen in het goddelijke
aanbidding) was een typische oefening in het monastieke leven. Het voorgestelde onderzoek zal analyseren hoe het Grieks
Psalmen worden weerspiegeld in verschillende soorten laat-antieke en Byzantijnse poëzie. Deze verbinding is geweest
over het hoofd gezien tot nu toe, maar zal sterk bijdragen aan een inzicht in de receptie van de Bijbel in de
Middeleeuwen. We zullen verschillende soorten poëtische teksten uit verschillende perioden onderzoeken, in
om verschillende perspectieven te waarborgen. Het corpus zal metrische paratexts bevatten die verwijzen naar de
Psalmen, dat is: epigrammen die David prijzen (vaak als de nieuwe Orpheus) en zijn Psalmen. Deze gedichten
worden samen met de Psalmen zelf overgedragen en getuigen van de persistentie van een bepaald
poëtische smaak in de overdracht van de bijbelse tekst. Ze worden het voorwerp van een monografie,
inclusief een kritische editie en vertaling. Een ander onderzoeksveld zal gevormd worden door
parafrases van de Psalmen in coupletten uit zeer verschillende perioden, die als voorbeelden worden bestudeerd
interpretatie, herschrijving en creatieve toeëigening tegelijk.