Project

Onderzoek naar het voorkomen van Salmonella Pullorum/Gallinarum in de commerciële en de hobby pluimveehouderij