Project

Chalcone 3: Ontwikkeling van first-in-class invasieremmers voor de behandeling van metastatische vormen van kanker

Acroniem
Chalcone 3
Code
F2017/IOF-StepStone/179
Looptijd
15-02-2018 → 31-12-2020
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Morphological sciences
  • Oncology
  • Morphological sciences
  • Oncology
  • Morphological sciences
  • Oncology
Trefwoorden
antimetastatisch remmers kanker anti-invasief Cancers
 
Projectomschrijving

Tot op heden zijn er geen effectieve anti-invasieve/antimetastatische geneesmiddelen beschikbaar in de kliniek. Er is een grote nood aan anti-invasieve therapieën. Deze zouden niet alleen van nut zijn bij patiënten met gelokaliseerde tumoren, maar ook bij patiënten die reeds bij diagnose metastasen vertonen. De middelen kunnen dan alsnog de ontwikkeling van secundaire metastasen remmen, alsook therapie-geïnduceerde metastasering. We hebben drie reeksen synthetische moleculen ontwikkeld die zeer effectief invasie afremmen bij nM concentraties in een reeks in vitro modellen voor een reeks humane tumorcellijnen. Het doel van het project is onze assets verder te ontwikkelen in een incubatietrack om tot een spin-off te komen.