Project

Vers uit de tuin. Petrus Hondius’ dichterlijke wegwijzer door het 17de-eeuwse landschap

Code
BOF/MVF/202309/012
Looptijd
01-01-2024 → 31-12-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Landscape and ecological history
    • Literatures in Dutch
    • Literary history
Trefwoorden
ecokritiek vroegmoderne Nederlandse literatuur expositie tuinen literatuurgeschiedenis
 
Projectomschrijving

Deze expositie laat de bezoeker de lokale zeventiende-eeuwse tuincultuur verkennen en daarbij stilstaan bij de eigen ideeën over de tuin en het landschap vandaag. Een van de eerste Nederlandstalige ‘tuingedichten’ – de zogeheten ‘hofdichten’ – doet dienst als vertrekpunt. In ‘De Moufe-schans’ (1621) beschrijft Petrus Hondius zijn zoektocht naar een leven in de tuin om te ontsnappen aan de drukte en beslommeringen van de stad. Hij schetst niet alleen een uniek beeld van het rijke tuinleven in de 17de eeuw, maar zijn werk biedt ook een leidraad voor reflectie op onze bedrijvigheid in de tuin vandaag. Het dichtwerk is een ideaal vertrekpunt om de voorlopige uitkomsten van het doctoraatsonderzoek ‘Gardens of fear and fame’ (Caroline Baetens) naar een breder publiek te vertalen. De 17de-eeuwse tuin dient daarin als voorbeeld van zowel de menselijke betrokkenheid bij de natuur als de behoefte om haar te controleren en instrumentaliseren op basis van de menselijke behoeften.