Project

Studie van de invloed van de microstructuur op de elektrochemische activiteit van metalen

Code
3G013110
Looptijd
01-01-2010 → 31-12-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Ceramic and glass materials
    • Materials science and engineering
    • Semiconductor materials
    • Other materials engineering
Trefwoorden
elektrochemische activiteiten metalen
 
Projectomschrijving

Het doel van dit project is de relatie tussen de microstructuur en het elektrochemische gedrag op een fysisch onderbouwde manier te beschrijven, door de systematische koppeling tussen gekwantificeerde microstructuurvariabelen en het resulterende, gekwantificeerde elektrochemische gedrag. Dit doel vertaalt zich concreet in een microstructureel geresolveerd elektrochemisch materiaalmodel die de nodige randvoorwaarde levert voor geavanceerde procesmodellering en -simulatie. Om deze doelstelling te verwezenlijken kiezen we voor het polykristallijn, zuiver metaal modelsysteem koper waarop in de literatuur en bij de onderzoekspartners kennis en ervaring voor handen zijn met microstructuurprocessing evenals met de elektrochemische karakterisering. Aan de hand van dit modelsysteem zullen de microstructuur, inclusief de kristallografische textuur en de korrelgrenskarakterdistributiefunctie (GBCD), aan het oppervlak gekwantificeerd worden (met EBSD-SEM en een recent ontwikkelde numerieke methode voor de bepaling van de 5 dimensionale GBCD functie op basis van een oriëntatiecontrastbeeld op 2D secties) en op gecontroleerde wijze gevarieerd worden via thermo-mechanische processing. De microstructuurvariaties zullen vervolgens gekoppeld worden aan het elektrochemische gedrag, dat zowel globaal bemeten wordt over het macroscopische oppervlak (via polarisatieexperimenten), als lokaal boven individuele korrels en korrelgrenzen (via de ontwikkeling van een meetmethodologie op basis van ondermeer AFM-Kelvin Probe, AFM - Scanning Tunneling Microscopie, Scanning Vibrerende Elektrode Techniek en de microcapillaire cel).