Project

Grondstoffen voor lichtgewicht mobiliteit: carrosserie en chassis

Code
41p09118
Looptijd
01-01-2018 → 31-12-2018
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Inorganic chemistry
    • Organic chemistry
    • Theoretical and computational chemistry
    • Other chemical sciences
Trefwoorden
lichtgewicht mobiliteit
 
Projectomschrijving

Dit netwerk van infrastructuur maakt deel uit van het Lighthouse-programma "Grondstofoplossingen voor een duurzame Europese mobiliteitsindustrie". De verschillende projecten in dit vuurtorenprogramma op netwerken van infrastructuur (NoI) en onderwijs zijn onderling verbonden om de optimale oplossingen te creëren om technologie op de markt te brengen. Meer specifiek zijn er drie voorstellen voor NoI met betrekking tot dit Lighthouse-programma, bijvoorbeeld carrosserie en chassis, e-energie en aandrijflijn. Ze worden respectievelijk gecoördineerd door de Universiteit Gent, Fraunhofer en Mondragon Cooperation die samenwerken in alle drie de NoI's. De reikwijdte van dit project omvat de volledige waardeketen voor de introductie van composiet en lichtgewicht-legeringen in de mobiliteitsindustrie. De doelgroep is vooral de verschillende industriële spelers die actief zijn in deze volledige waardeketen. Dit gaat van de grondstoffenleveranciers tot fabrikanten van componenten en eindproducten. Recycling is natuurlijk een belangrijk aspect en ontwerp- en simulatieservices zijn ook inbegrepen. De beoogde eindtoepassing is om te beginnen met de auto. De op te zetten netwerken en de expertise kunnen ook zeer relevant blijken te zijn voor lucht- en ruimtevaart, spoorwegen, scheepsbouw, fietsen, enz ... De belangrijkste projectactiviteiten zijn als volgt.
Het project zal beginnen met het inventariseren van de beschikbare expertise en infrastructuur binnen het KIC-netwerk. Dit is al gedeeltelijk gedaan tijdens het schrijven van dit voorstel en het samenbrengen van het consortium, maar zal meer diepgaand en uitgebreid worden uitgevoerd.
Door middel van diepte-interviews met potentiële klanten van het netwerk en bestaande (automotive) clusters zullen de eisen aan infrastructuur, expertise en dienstenaanbod worden verfijnd. Na het analyseren van dit zullen we contact opnemen met extra partners buiten de KIC om het aanbod te voltooien.
Om de toegang voor diensten te vergemakkelijken, zullen algemene IP-richtlijnen, prijsinstellingen, informatie over toegankelijkheid worden opgesteld samen met een communicatieplan. Om de kwaliteit van de aangeboden diensten te waarborgen, zal ook een kwaliteitsbeoordelingsplan worden opgenomen. Dit zal leiden tot het opstarten van de services en een visie op het businessplan en de financiële duurzaamheid van het netwerk.
De contacten met de potentiële klanten zullen leiden tot een visie op projecten op korte en middellange termijn die zullen worden opgenomen in KIC-opwaarderingsprojecten of H2020-projecten.