Project

Programma voor studies over mensenrechten in context

Code
BOF/STA/201909/050
Looptijd
15-09-2020 → 14-09-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Comparative law
  • Constitutional law
  • Human rights law
  • International law
  • National politics not elsewhere classified
Trefwoorden
Mensenrechten internationaal recht kwetsbare groepen
 
Projectomschrijving

Het onderzoeksprogramma beoogt studies uit te voeren naar de bevordering en de eerbiediging van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat, en heeft tot doel na te denken over het functioneren van internationale mensenrechtenorganen en hun jurisprudentie, alsook een inspiratie te zijn voor een betere interactie tussen interne, nationale rechtsordes en het internationaal recht, en de configuratie van effectieve en legitieme internationale instellingen. Enkele sleutelbegrippen die het onderzoek sturen zijn dialoog, inclusiviteit en juridisch pluralisme.​

Naast onderzoek in de internationale mensenrechtenorganen zelf, zal het onderzoek voornamelijk worden uitgevoerd in staten die worden gekenmerkt door diepgewortelde niveaus van sociale uitsluiting en ongelijkheid, gekoppeld aan een hoge graad van geweld en een relatief zwakke instellingen. De hoofdkenmerken van het onderzoek zijn een comprehensieve benadering van het publiekrecht, principiële argumentatie en de hoge waarde die wordt gehecht aan rechtsvergelijking. Het onderzoek is gebaseerd op theorie en vaak op uitgebreid veldwerk