Project

ELMO @ work

Code
110R4514
Looptijd
06-12-2013 → 31-05-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Communications
    • Communications technology
Trefwoorden
ELMO@work
 
Projectomschrijving

ELMO@workVIM - Vlaams Instituut voor MobiliteitElmo@work staat voor 'multimodale elektrische mobiliteit voor woon-werk- en dienstverplaatsingen'. Met dit project wil het VIM nagaan of elektrische tweewielers, al dan niet in aanvulling met andere duurzame mobiliteitsvormen (klassiek openbaar vervoer, taxi,…), een volwaardig alternatief kunnen bieden voor werkgerelateerde verplaatsingen (woon-werk en zakelijk).PO63