Project

Post plasmakatalyse voor VOS verwijdering

Code
01SF1714
Looptijd
01-10-2014 → 30-09-2018
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Applied mathematics in specific fields
    • Classical physics
    • Physics of gases, plasmas and electric discharges
  • Engineering and technology
    • Sustainable and environmental engineering
Trefwoorden
plasmatechnologie VOS plasma katalyse
 
Projectomschrijving

Vluchtige Organische Stoffen (VOS) zijn schadelijk

voor mens en milieu en zijn aanwezig in sommige afvalstromen. In dit project wordt geprobeerd dit probleem aan te pakken door de combinatie van een nietthermisch plasma en katalyse. De afbraak van trichloroethyleen en tolueen wordt bestudeerd in een plasmakatalytische reactor.