Project

Aansluiting tussen oncologische zorg en de etnisch-cultureel diverse patiëntenpopulatie

Code
365Q2313
Looptijd
01-07-2013 → 15-12-2015
Financiering
Middelen door bilaterale samenwerking (privé en stichtingen)
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Morphological sciences
  • Oncology
  • Morphological sciences
  • Oncology
  • Morphological sciences
  • Oncology
Trefwoorden
oncologische zorgen
 
Projectomschrijving

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat kenmerken van de zorgsector (zorgverleners en beleid) een belangrijke rol spelen in de aansluiting met de etnisch-cultureel diverse patiëntpopulatie. Met dit onderzoek wordt inzicht verkregen in de perceptie, de attitude en de ervaringen van zorgverstrekkers binnen de oncologie in Vlaanderen. Bijkomend wordt nagegaan op welke wijze het beleid daarop van invloed is.