Project

BIOVERTOL: Naar een duurzame synthese van vertakte hogere alcoholen uit biogebaseerde grondstoffen dmw katalytische processen.