Project

Kwantificeren van de bijdrage van vrijlevende bodemnematoden en protozoa gemeenschappen tot stikstofmineralisatie en gewasgroei.