Project

De invloed van endosymbionten op de evolutie van dispersie bij spinachtigen

Code
3G005709
Looptijd
01-01-2009 → 31-12-2014
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Animal biology
    • Plant biology
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural plant production
    • Horticultural production
Trefwoorden
dispersie evolutie endosymbionten
 
Projectomschrijving

Dispersie binnen metapopulaties is één van de belangrijkste parameters die de leefbaarheid van populaties beïnvloedt. Biotische interacties kunnen de evolutie en de expressie van dispersie in sterke mate bepalen. Endosymbionte bacterien vormen een groep van organismen die een sterke invloed hebben op de lokale populatiedynamica van arthropoden. Omwille hiervan worden veranderingen in dispersiegedrag verwacht. Deze hypothese wordt getoetst op spinachtigen (spinnen en mijten) in artificiële metapopulaties en aan de hand van theoretisch modelleerwerk.