Project

Langetermijneffecten van milieuverandering op invertebraten aan de basis van de mariene voedselwebben: een multi-generationele, inter-species, interorder benadering

Code
3G003622
Looptijd
01-01-2022 → 31-12-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Marine ecology
    • Lipidomics
    • Aquatic sciences, challenges and pollution not elsewhere classified
Trefwoorden
epigenetica voedselwebben
 
Projectomschrijving

Klimaatveranderingen bedreigen mariene kustecosystemen, met mogelijk ernstige gevolgen in verschuivingen van nutriënten en de voedselvoorziening via het mariene voedselweb. Dit onderzoeksvoorstel bestudeert de effecten van klimaatverandering op primaire consumenten, d.w.z. mariene roeipootkreeftjes, en de mogelijke gevolgen voor de voedselvoorziening. Het zal zich richten op vetzuurprofielen, als maatstaf voor voedselkwaliteit, in korte- en langetermijnscenario's van klimaatverandering. Langdurige blootstelling aan stressfactoren voor klimaatveranderingen kan leiden tot multigenerationele effecten en transgenerationele plasticiteit door interacties tussen het vetzuurmetabolisme en DNA-methylatie. Het project wil deze mogelijke verbanden ontrafelen en ons begrip van de interacties tussen vetzuren, DNA-methylatie en klimaatverandering verbeteren. Klimaatverandering zal worden geanalyseerd in termen van de impact van verhoogde temperatuur (oceaanopwarming) en verlaagde pH (oceaanverzuring). Het project zal zowel pelagische als benthische soorten testen om te begrijpen of intrinsieke soortkenmerken een cruciale rol kunnen spelen bij de reactie op omgevingsstress. In conclusie, zal het voorgestelde project leiden tot nieuwe en innovatieve inzichten door verschillende disciplines van voedselwebecologie, stress-ecologie, biochemische profilering en epigenetica te combineren om een ​​geïntegreerde benadering mogelijk te maken en zo het functioneren van ecosystemen te begrijpen.