Project

Pulsvisserij: bepalen van de veiligheidsmarges voor mariene organismen en van de optimale puls voor het vangen van tong (Solea solea)

Acroniem
Solea solea
Code
178DI0112
Looptijd
01-10-2011 → 30-06-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Animal biology
  • Agricultural and food sciences
    • Veterinary medicine
    • Other veterinary sciences
    • Other agricultural, veterinary and food sciences
Trefwoorden
Elektrovisserij
 
Projectomschrijving

Bij de pulsvisserij worden elektrische pulsen opgewekt waardoor garnalen en platvissen opspringen of opzwemmen en boven de bodem kunnen worden gevangen. Hierdoor stijgt de selectiviteit inzake vangst en vermindert het bodemcontact in vergelijking met de sleepnetvisserij. In dit project wordt nagegaan welke combinatie van pulsparamaters als veilig kunnen worden beschouwd en welke het meest geschikt zijn voor het vangen van tong.