Project

Identificatie van genen betrokken in phenylpropanoid-biosynthese en lignine: aanpassen van de celwandsamenstelling voor de biorafinaderij