Project

Emotionele competentie voor welzijn (ECoWeB) in de Young: empathische competentie voor het welzijn: een principiële, empirisch onderbouwde, mobiel-gezondheidsbenadering om psychische stoornissen te voorkomen en mentaal welzijn te bevorderen

Acroniem
ECoWeB
Code
41J01218
Looptijd
01-01-2018 → 30-09-2022
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Human experimental psychology not elsewhere classified
Trefwoorden
welzijn
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Hoewel er effectieve interventies zijn voor het bevorderen van mentaal welbevinden en psychische stoornissen voor jongeren, is er behoefte aan meer robuust bewijsmateriaal over veerkrachtfactoren, voor effectievere interventies en voor benaderingen die op populatieniveau schaalbaar en toegankelijk kunnen zijn. Om deze uitdagingen aan te gaan en verder te gaan dan de laatste stand van de techniek, integreert ECoWeB op unieke wijze drie multidisciplinaire benaderingen: (a) Voor het eerst zullen we, voor zover ons bekend, systematisch een vastgesteld theoretisch model van normaal emotioneel functioneren gebruiken (Emotioneel Competentieproces) ) als leidraad voor de identificatie en doelgerichtheid van mechanismen die een sterke rol spelen bij het welbevinden en de psychopathologie bij jongeren; (b) Een benadering op basis van gepersonaliseerde geneeskunde: systematische beoordeling van persoonlijke Emotionele Competentie (EC) -profielen wordt gebruikt om gerichte interventies te selecteren om het welzijn te bevorderen: (c) Mobiele applicatielevering naar doelschaalbaarheid, toegankelijkheid en aanvaardbaarheid bij jongeren. Ons doel is om de bevordering van de geestelijke gezondheid te verbeteren door het ontwikkelen, evalueren en verspreiden van een uitgebreide mobiele app om gebreken in drie belangrijke componenten van EC (productie, regulatie, kennis) te beoordelen en om relevante EG-vaardigheden bij adolescenten en jonge volwassenen selectief te vergroten. Er wordt verondersteld dat de gerichte interventies, gebaseerd op state-of-the-art beoordeling, de veerkracht tegen tegenspoed efficiënt zullen vergroten, mentaal welzijn zullen bevorderen en zullen fungeren als primaire preventie voor psychische stoornissen. De interventie van de EG zal worden getest in cohort-multiple randomised trials met jongeren uit veel Europese landen tegen een gebruikelijke zorgcontrole en een gevestigde, niet-gepersonaliseerde sociaal-emotionele digitale leerinterventie. Direct bouwen vanuit een fundamenteel begrip van emotie in combinatie met een gepersonaliseerde aanpak en geavanceerde digitale technologie is een nieuwe en innovatieve benadering, met potentieel om een ​​doorbraak te bewerkstelligen in effectieve preventie van psychische stoornissen.