Project

TransMob: Transportdata via gebruik van Mobiliteitskaarten

Acroniem
TransMob
Code
179P00815
Looptijd
01-06-2014 → 31-12-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Communications
    • Communications technology
Trefwoorden
Mobiliteitskaarten
 
Projectomschrijving

Het project TransMob of 'Transportdata via gebruik van Mobiliteitskaarten' wil bestuderen in welke mate de introductie van Mobiliteitskaarten een bijdrage kan leveren tot een verhoogd gebruik van duurzame verplaatsingsmiddelen of tot een meer rationeler gebruik van mobiliteit en infrastructuur. Met het begrip mobiliteitskaart wordt bedoeld: instrumenten (hetzij kaarten, hetzij applicaties, hetzij anders) die toelaten transacties en of registraties voor verschillende modi te bundelen op 1 (betaald/registratie) systeem.
Het project hecht hierbij veel belang aan de data die deze kaarten kunnen genereren maar wenst ook toekomstgericht te kijken hoe het gebruik van één betalersystemen verder geoptimaliseerd kan worden: nieuwe technologie, nieuwe services, etc.