Project

Beslissingsondersteuning voor waterbeheer in ontwikkelingslanden.

Code
3E016109
Looptijd
01-10-2009 → 30-09-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Applied economics
  • Agricultural and food sciences
    • Agriculture, land and farm management
Trefwoorden
waterbeheer
 
Projectomschrijving

Door toenemende waterschaarste wereldwijd staat de zoektocht naar beleidsalternatieven voor duurzaam waterbeheer hoog op de internationale agenda. Vooral in ontwikkelingslanden is er nood aan meer socio-economische studies in het domein van waterbeheer. Het hoofdobjectief van dit onderzoek is bijdragen tot duurzaam waterbeheer door het ontwikkelen van praktische en innovatieven methodes waarmee beleidsinstrumenten en institutionele kaders ontworpen of geëvalueerd kunnen worden.